Όροι Ενοικίασης & Ασφάλειες

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Σάμο απο το Autoland Rent a Car

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Με μετρητά στο κατάστημά μας κατά την έναρξη της ενοικίασης ή μέσω πιστωτικής κάρτας

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:

– Για τις κατηγορίες A, B και moto-scooter το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 21 έτη και δύο (2) χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
– Για την κατηγορία C το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 έτη και δύο (2) χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
– Για όλες τις άλλες κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 έτη. Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.) ή – Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).

ΜΗ – ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:
Μπορείτε να νοικιάσετε ένα όχημα χωρίς πιστωτική κάρτα. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να αγοράσετε την πλήρη ασφάλιση FDW και πρέπει να δώσετε ένα ποσό εγγύησης 250 €. Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται στο τέλος της ενοικίασης, εκτός εάν προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις (π.χ. ζημιές που δεν καλύπτονται από το πλήρες κόστος ασφάλισης ή καυσίμου).

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ:

Η εταιρία μας ενδεχομένως να χρειαστεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ως εγγύηση για την μίσθωση του οχήματος σας. Για αυτό το λόγο, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε την πιστοποίηση (δηλ. προέγκριση) της πιστωτικής σας κάρτας.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Κατά την παραλαβή του οχήματος, η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να (σε ειδικές περιπτώσεις) να δεσμεύσει στην πιστωτική σας κάρτα (ή να ζητήσει σε μετρητά) ποσό εγγύησης ύψους 250 ευρώ το οποίο και επιστρέφεται στο σύνολό του κατά τη λήξη της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν άλλες χρεώσεις (πχ λόγω φθοράς ή μη αναπλήρωσης καυσίμου). Η εταιρία μας έχει δικαίωμα αποδέσμευσης του ποσού της εγγύησης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της μίσθωσης του οχήματος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ:

Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η AUTOLAND επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Δωρεάν 2ος οδηγός

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Δωρεάν

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ: 20€ κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Πληρώνεται από τον μισθωτή.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:

Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή, υπάρχει επιβάρυνση ποσού δέκα (10) ευρώ, πλέον του κόστους της καταναλωθείσας βενζίνης. Σε περίπτωση παραλαβής του οχήματος από τον τόπο διαμονής (π.χ. ξενοδοχείο) και σε περίπτωση άρνησης αναπλήρωσης καύσιμου, το ποσό αυτό θα παρακρατείται από την πιστωτική σας κάρτα.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Δωρεάν, διατίθενται μόνο μετά από κράτηση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμό της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν κατά την στιγμή εκείνη, τον σταθμό επιστροφής κ.λπ.

ΑΚΥΡΩΣΗ, ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Σε προπληρωμένες κρατήσεις δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 10 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατείται το ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου παρακρατείται επίσης το ποσό της προκαταβολής.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση, ο πελάτης επιβαρύνεται τις μέρες χρήσης του οχήματος συν Φ.Π.Α.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Δεν επιτρέπεται.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπεται.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν τον μισθωτή.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 24ώρη εξυπηρέτηση μέσω της εταιρίας ενοικίασης AUTOLAND.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την AUTOLAND οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημίες του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά και κλοπή.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (CDW):

Περιγραφή κάλυψης:

 •     Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 •     Σωματικές βλάβες ανά θύμα
 •     Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
 •     Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
 •     Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ., στην ελάχιστη χρέωση των:

– A, B class: €350

– C, D class: €450

– OPEN TOP: €450

– 4X4: €700

Η ασφάλεια αυτή δεν καλύπτει:

-Αποζημίωση ακινητοποίησης (για διαφυγόντα κέρδη κατά τη διάρκεια επισκευής του οχήματος)

-Έξοδα ρυμούλκησης που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος.

-Έξοδα σε περίπτωση απώλειας κλειδιού.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FDW)

Περιγραφή κάλυψης:

 •     Πλήρη ασφάλεια χωρίς ποσό συμμετοχής.
 •     Προσωπικό ατύχημα οδηγού
 •     Σωματικές βλάβες ανά θύμα
 •     Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
 •     Υλικές ζημιές τρίτων ανά ατύχημα
 •     Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

και ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

-Απαλλαγή από αποζημίωση ακινητοποίησης (για διαφυγόντα κέρδη κατά τη διάρκεια επισκευής του οχήματος),

-Απαλλαγή από έξοδα ρυμούλκησης συνεπεία  βλάβης ή ατυχήματος.

Σημείωση: Η ασφάλεια αυτή δεν ισχύει για οδηγούς κάτω των 25 ετών και άνω των 75 ετών.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Σημείωση: Ο ενοικιαστής μπορεί να αγοράσει την πλήρη ασφάλεια εφόσον έχει ηλικία 25 – 75 ετών.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ!

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ & ναρκωτικών ουσιών, οδήγηση σε χωματόδρομο ( τα 4X4 εξαιρούνται ), μη κανονική χρήση του οχήματος, παραβίαση STOP, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, παράβαση του κώδικα Κ.Ο.Κ., ζημιές στο κάτω μέρος ή στους τροχούς και στα ελαστικά του οχήματος, κάθε υπηρεσία που ΔΕΝ έχει εγκριθεί από την Εταιρία μας, έξοδα καθαρισμού ή ζημία στο εσωτερικό του αυτοκίνητου (εκτός και αν προκλήθηκε από σύγκρουση), βλάβη / απώλεια των παιδικών καθισμάτων, συσκευών GPS, φθορά, καταστροφή ή απώλεια κλειδιού, οδήγηση από άλλον οδηγό που δεν είναι δηλωμένος στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ: 

Σε περίπτωση που σας έχει επιβληθεί κάποια χρέωση, όπως κλήση για υπερβολική ταχύτητα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας, όταν οι αρχές ζητήσουν το όνομα του οδηγού. Αυτό μπορεί να συμβεί μήνες μετά την ενοικίαση και θα χρειαστεί να πληρώσετε τα διαχειριστικά έξοδα αλλά και την αρχική χρέωση.

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ MOTO-SCOOTER

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

-Με μετρητά στο κατάστημά μας κατά την έναρξη της ενοικίασης ή μέσω πιστωτικής κάρτας ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η εταιρία AUTOLAND απαιτεί τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ως εγγύηση για την μίσθωση του οχήματος σας. Για αυτό το λόγο, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε την πιστοποίηση (δηλ. προέγκριση) της πιστωτικής σας κάρτας. Για την προστασία και την κρυπτογράφηση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, κατά τη μεταβίβαση αυτών σε εμάς, χρησιμοποιούμε την πρότυπη τεχνολογία συναλλαγών δεδομένων που μας παρέχει η συνεργάτιδα Τράπεζα μέσω της οποίας γίνονται οι χρεώσεις των καρτών για τις υπηρεσίες μας.

ΕΓΓΥΗΣΗ:

Κατά την παραλαβή του οχήματος, η AUTOLAND έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει στην πιστωτική σας κάρτα ποσό εγγύησης ύψους 350 ευρώ το οποίο και επιστρέφεται στο σύνολό του κατά τη λήξη της μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν άλλες χρεώσεις (πχ λόγω φθοράς ή μη αναπλήρωσης καυσίμου). Η AUTOLAND έχει δικαίωμα αποδέσμευσης του ποσού της εγγύησης εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της μίσθωσης του οχήματος.

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:

– Για τα scooter 50cc το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 21 χρόνια και ένας (1) χρόνος εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης

– Για τα scooter 125cc το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια και δύο (2) χρόνια εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.

– Η άδεια οδήγησης θα πρέπει να είναι Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες της Ε.Ε.), ή Διεθνής (για χώρες εκτός Ε.Ε.).

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ:

Για να ενοικιάσετε scooter  θα πρέπει να είστε κάτοχος διπλώματος  κατηγορίας A, A1, M ή AM και να έχετε τουλάχιστον έναν (1) χρόνο εμπειρίας από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ:

Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η AUTOLAND επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 29 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως τον μισθωτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Δεν επιτρέπεται

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Δεν γίνεται

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ: 20€ κατόπιν συνεννοήσεως με το γραφείο μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Πληρώνεται από τον μισθωτή

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:

Σε περίπτωση που το όχημα κατά την επιστροφή δεν έχει την ίδια ποσότητα καυσίμων που είχε κατά την παραλαβή, υπάρχει επιβάρυνση ποσού δέκα (10) ευρώ, πλέον του κόστους της καταναλωθείσας βενζίνης. Σε περίπτωση παραλαβής του οχήματος από τον τόπο διαμονής (πχ. ξενοδοχείο) και σε περίπτωση άρνησης αναπλήρωσης καύσιμου, το ποσό αυτό θα παρακρατείται από την πιστωτική σας κάρτα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο οχημάτων από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ:

Αλλαγή σε κράτηση συνεπάγεται και υπολογισμός της τιμής εκ νέου, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων, τις τιμές που ισχύουν κατά την στιγμή εκείνη, τον σταθμό επιστροφής κ.λπ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Σε προπληρωμένες κρατήσεις δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση αν η ακύρωση γίνει μέχρι και 15 ημέρες πριν την έναρξη της ενοικίασης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατείται το ποσό της προκαταβολής. Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την παραλαβή του οχήματος, παρακρατείται επίσης το ποσό της προκαταβολής.

ΠΡΟΩΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σε περίπτωση επιστροφής του οχήματος νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση, ο πελάτης επιβαρύνεται τις μέρες χρήσης του οχήματος συν Φ.Π.Α..

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπεται.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Δεν επιτρέπεται.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν τον μισθωτή.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 24ώρη εξυπηρέτηση μέσω της εταιρίας ενοικίασης AUTOLAND.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την AUTOLAND οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημίες του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά και κλοπή.

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (CDW):

Η μεικτή ασφάλεια καλύπτει:

 •     Φροντίδα στον τόπο του ατυχήματος
 •     Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα
 •     Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα
 •     Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο όχημα
 •     Ασφάλεια κλοπής και πυρκαγιάς

Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ., στην ελάχιστη χρέωση των:

– 50cc: Απαλλαγή €200

– 125cc: Απαλλαγή €200

Η ασφάλεια αυτή δεν καλύπτει:

Αποζημίωση ακινητοποίησης (για διαφυγόντα κέρδη κατά τη διάρκεια επισκευής του οχήματος).

Έξοδα ρυμούλκησης που ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία βλάβης ή ατυχήματος.

Έξοδα σε περίπτωση απώλειας κλειδιού.

Φθορά ή καταστροφή κράνους ή/και top case ( βαλίτσα).

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, μη κανονική χρήση του οχήματος, παραβίαση STOP, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, παράβαση του κώδικα Κ.Ο.Κ., οδήγηση σε χωματόδρομο, ζημία στο κάτω μέρος ή στους τροχούς και στα ελαστικά, κάθε υπηρεσία που ΔΕΝ έχει εγκριθεί από την εταιρία AUTOLAND, έξοδα καθαρισμού, βλάβη , οδήγηση από άλλον οδηγό που δεν είναι δηλωμένος στο συμβόλαιο.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, μη κανονική χρήση του οχήματος, παραβίαση STOP, παραβίαση φωτεινού σηματοδότη, παράβαση του κώδικα Κ.Ο.Κ., οδήγηση σε χωματόδρομο, ζημία στο κάτω μέρος ή στους τροχούς και στα ελαστικά, κάθε υπηρεσία που ΔΕΝ έχει εγκριθεί από την εταιρία AUTOLAND, έξοδα καθαρισμού, βλάβη / απώλεια κλειδιού, οδήγηση από άλλον οδηγό που δεν είναι δηλωμένος στο συμβόλαιο, φθορά ή καταστροφή κράνους ή/και top case ( βαλίτσα) .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

Σε περίπτωση που σας έχει επιβληθεί κάποια χρέωση, όπως κλήση για υπερβολική ταχύτητα ή απλήρωτα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας, όταν οι αρχές ζητήσουν το όνομα του οδηγού. Αυτό μπορεί να συμβεί μήνες μετά την ενοικίαση και θα χρειαστεί να πληρώσετε τα διαχειριστικά έξοδα αλλά και την αρχική χρέωση.

Ενοικίαση Αυτοκινήτου Σάμος σε 3 εύκολα βήματα

Εμπιστευτείτε το Autoland Rent a Car για την επόμενη εμπειρία ενοικίασης αυτοκινήτου στη Σάμο.

Scroll to Top